Hjem

Vi udfører hovedentrepriser indenfor jord, kloak, vej og anlægsarbejder mm.

Jordarbejder

Kloak og ledningsarbejder

Anlægsarbejder

Et medlem af Dansk byggeri skal:


  • kun påtage sig arbejde, som den pågældende har de fornødne kvalifikationer og ressourcer til at lave korrekt og rettidigt
  • benytte sig af samarbejdspartnere, der er i stand til at opfylde de samme krav
  • samarbejde aktivt og positivt med kunden og dennes rådgivere med henblik på en fælles optimering af byggeprocessen i overensstemmelse med de indgåede aftaler
  • orientere sin kunde, hvis en foreskreven løsning ikke skønnes at være fagmæssigt korrekt, og i øvrigt vejlede kunden efter dennes bedste interesse
  • gennem en åben og fair samarbejdsform medvirke til, at eventuelle uoverensstemmelser løses på den mest hensigtsmæssige måde.

Vi udfører kloakarbejder og er autoriseret kloakmester - jf. dansk lovgivning er vi derfor underlagt kloakmestrenes kvalitetskontrol, som sikre at virksomheden indfører og vedligeholder godkendte kvalitetsstyringssystemer. Dette kontrolleres løbende af Byggeriets Kvalitetskontrol AS.

Byg Garantiordning er et økonomisk sikkerhedsnet under de private forbrugere, hvis der er fejl og mangler ved det arbejde, som er aftalt med en byggevirksomhed i Dansk Byggeri. Ordningen dækker med op til 100.000 kr. inkl. moms pr. byggesag. Garantien dækker i fem år, efter arbejdet er færdigt.


Se mere på www.byggaranti.dk/forside

Copyright 2012 © All Rights Reserved