Referencer


Trafiksanering J. F. Willumsens Vej

Logo
Bygherre: Vejdirektoratet
Rådgiver: Vejdirektoratet
Entrepriseleder: Mads Tullberg Larsen
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 389.110,- kr.
Udførselsperiode: Jun-2020 til Jul-2020

Etablering af fortorv på begge sider af Askelundsvej ved JF. Willumsens vej i Frederiksund. Samt etablering af fodgængerovergang og ændring af lyskurver i krydset ved JF. Willumsens vej

Egedal Fjernvarme - Stenløse Øst

Logo
Bygherre: Egedal Fjernvarme
Rådgiver: MOE
Entrepriseleder: Kim Boldrup
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 16.181.672,- kr.
Udførselsperiode: Aug-2020 til May-2021

Etablering at nyt fjernvarmenet i den østlige del af Stenløse. inkl. stikledninger Entreprisen indeholder ca. 9.190 kanalmeter. Entreprisen omfatter alt trafikhåndtering, jord og belægningsarbejde samt rørleverance og smedearbejder

Stokkerup - Fraseparering af vejvand

Logo
Bygherre: Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S
Rådgiver: Envidan
Entrepriseleder: Kim Boldrup
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 4.896.605,- kr.
Udførselsperiode: May-2020 til Oct-2020

Etablering af nye spildevandsledninger ved opgravning og styret underboring. Samt ombygning af eksist. Bassin/pumpeanlæg. Samt etablering af nyt regnvandsudløb med Olieudskiller og Sandfang og ledninger i op til ø1200

Mindre arbejdsopgaver Fjordforbindelsen Frederikssund

Logo
Bygherre: Vejdirektoratet
Rådgiver:
Entrepriseleder: Mads Tullberg Larsen
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 323.670,- kr.
Udførselsperiode: Apr-2020 til Oct-2020

10 mindre opgaver ifm. afslutning på Fjordforbindelsen

Letbanen - Ledningsomlægninger Anker Engelunds Vej

Logo
Bygherre: Lyngby-Taarbæk Forsyning
Rådgiver: Sweco
Entrepriseleder: Kim Boldrup
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 4.548.629,- kr.
Udførselsperiode: Jan-2020 til May-2020

Omlægning af ledninger på Anker Engelunds Vej for fremtidig Letbane projekt

Forlængelse af Albrectsvej som fællesti til Jespervej

Logo/
Bygherre: Hillerød Kommune
Rådgiver: Dines Jørgensen & Co
Entrepriseleder: Kim Boldrup
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 495.881,- kr.
Udførselsperiode: Oct-2019 til Dec-2019

Etablering af 120m dobbeltrettet cykelsti

Byggemodning af Holmehøj, etape 5 – Gundsømagle

Logo/
Bygherre: Farmex ApS og Holmegaarden ApS
Rådgiver: Dines Jørgensen & Co
Entrepriseleder: Kim Boldrup
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 2.587.716,- kr.
Udførselsperiode: Aug-2019 til Oct-2019

Byggemodning for 17 villagrunde. Arbejdet omfatter kloak, jord og anlægsarbejder.

Cykelstier langs Holmegårdsvej

Logo/
Bygherre: Hillerød Kommune
Rådgiver: Niras
Entrepriseleder: Erik Holde Olsen
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 9.147.087,- kr.
Udførselsperiode: Aug-2019 til Mar-2020

Etablering af 1570m fortorv og cykelsti på Holmegårdsvej i Hillerød

Trylleskoven 2

Logo/
Bygherre: BGB
Rådgiver: Norconsolt
Entrepriseleder: Kim Boldrup
Entrepriseform: Underentreprise
Entreprisesum: 0,- kr.
Udførselsperiode: Feb-2019 til Jul-2019

Modningsarbejder for 65 boliger. Jord, kloak og gravearbejde for forsyning.

Byggemodning af Tværhøjgård, Fase 1

Logo
Bygherre: Ikano Bolig
Rådgiver: Dines Jørgensen
Entrepriseleder: Kim Boldrup
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 12.897.615,- kr.
Udførselsperiode: Feb-2019 til Oct-2019

Byggemodningen omfatter overordnet forsyningsledninger, befæstelse og grønne områder forud for etableringen af 62 rækkehuse samt et forsamlingshus.

Byggemodning af Ørnestens Vænge etp. 4B

Logo/
Bygherre: REKA gruppen A/S og Novafos A/S
Rådgiver: Andersen & Grønlund
Entrepriseleder: Jan Overgaard Pedersen
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 3.691.295,- kr.
Udførselsperiode: Aug-2018 til Feb-2019

Entreprisen omfatter modningsarbejder for 21 række- og dobbelthuse i Frederikssund bydelen , Sydbyen, Ørnestens Vænge nr. 2 til 36

Lille Valby Spildevandskloakering

Logo/
Bygherre: Fors Spildevand Roskilde A/S
Rådgiver: EnviDan A/S
Entrepriseleder: Kim Boldrup
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 6.134.751,- kr.
Udførselsperiode: Aug-2018 til Jan-2019

Spildevandskloakere sommerhusområdet ved Strandparken, Lille Valby og andre ejendomme i det åbne land, der ligger på strækningen mellem Strandparken og Store Valby. Arbejdet omfatter i korte træk: 1. Anlæg af ca. 1120 meter hovedledning som ø160 gravitationsledning 2. Anlæg af ca. 2210 meter hovedledning som trykledning

Byggemodning af Frikvarteret

Logo/
Bygherre: Land Development A.S.
Rådgiver: Dines Jørgensen & Co.
Entrepriseleder: Jan Overgaard Pedersen
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 7.205.292,- kr.
Udførselsperiode: May-2018 til Sep-2018

Byggemodning af 36 parceller i området kaldet Frikvarteret ved Strandvangen/Roskildevej i Frederikssund.

Hornbæk Skovpark etp 1

Logo/
Bygherre: BGB
Rådgiver: Norconsult
Entrepriseleder: Kim Boldrup
Entrepriseform: Underentreprise
Entreprisesum: 0,- kr.
Udførselsperiode: May-2018 til Jun-2019

Modningsarbejde for første etape af 64 helårsboliger. Jord, kloak og gravearbejde for forsyning.

Cykelstier på Færgevej

Logo/
Bygherre: Frederikssund Kommune
Rådgiver: Viatrafik
Entrepriseleder: Jan Overgaard Pedersen
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 6.970.892,- kr.
Udførselsperiode: Aug-2017 til Feb-2018

Etablering af 2x900m cykelsti og fortorv i begge vejsider på Færgevej på strækningen fra Skyllebakkehavn til J.F. Willumsens Vej.

Stitunnel under Hillerødvejen

Logo/
Bygherre: Hillerød Kommune
Rådgiver: Dines Jørgensen & Co.
Entrepriseleder: Kim Boldrup
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 9.445.918,- kr.
Udførselsperiode: May-2017 til Sep-2017

Etablering af en 51m lang stitunnel under Hillerødvejen, samt tilhørende ramper mm.

Byggemodning af Blovstrød

Logo/
Bygherre: Land Development A/S
Rådgiver: Dines Jørgensen & Co.
Entrepriseleder: Kim Boldrup
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 16.770.037,- kr.
Udførselsperiode: May-2017 til Sep-2017

Entreprisen omfatter to byggemodninger i Ny Blovstrød – ”Grønningen” med 45 parcelgrunde og ”Frugtlunden” med 79 rækkehuse. Entreprisen indeholder udover traditionel vej- og kloakanlæg også LAR-anlæg i form af transportgrøfter/wadier, faskiner, vådbassin, synlig håndtering af vejvand på overfladen og terrænbearbejdning.

Fjernvarme Egedal, Etape 5 og 2

Logo/
Bygherre: Egedal Fjernvarme
Rådgiver: Sweco Danmark A/S
Entrepriseleder: Martin Raagaard Larsen
Entrepriseform: Underentreprise
Entreprisesum: 0,- kr.
Udførselsperiode: Apr-2017 til Nov-2017Ombygning af Dam Holme

Logo/
Bygherre: Egedal Kommune
Rådgiver: Dines Jørgensen & Co.
Entrepriseleder: Jan Overgaard Pedersen
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 2.934.171,- kr.
Udførselsperiode: Mar-2017 til May-2017

Som et led i færdiggørelsen af Supercykelstien(cykelrute 97). Skal der etableres cykelstier på en strækning på 525m på Dam Holme.

Klimatilpasning Isterød

Logo/
Bygherre: Forsyningen Allerød Rudersdal A/S
Rådgiver: Sweco Danmark A/S
Entrepriseleder: Erik Holde Olsen
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 765.672,- kr.
Udførselsperiode: Jan-2017 til Feb-2017

Etablering af rørbassin samt overløbsbygværk, for at kunne nedsætte antallet af overløb til Usserød å.

Ny udkørsel fra IKEA-Gentofte mod Nybrovej

Logo/
Bygherre: IKEA ejendomme ApS
Rådgiver: Via Trafik
Entrepriseleder: Erik Holde Olsen
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 748.659,- kr.
Udførselsperiode: Sep-2016 til Dec-2016

Etablering af en udkørsel fra IKEA Gentofte ud til Nybrovej.

OK Vaskehal

Logo/
Bygherre: Hornsherred Brugsforening
Rådgiver: OK
Entrepriseleder: Jan Overgaard Pedersen
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 1.345.480,- kr.
Udførselsperiode: Feb-2016 til May-2016

Opførsel af Bilvaskehal ved Superbrugsen Jægerspris ekskl. VVS- og el arbejderne samt vaskemaskinen

Bassin i Kongsholmparken

Logo/
Bygherre: HOFOR A/S
Rådgiver: Orbicon
Entrepriseleder: Erik Holde Olsen
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 4.498.633,- kr.
Udførselsperiode: Apr-2016 til Jun-2016

Etablering af regnvandsbassin til 55.000m3 vand

Færdiggørelse af Kaj Sommersvej

Logo/
Bygherre: Hillerød Kommune og Hillerød Forsyning
Rådgiver: Dines Jørgensen & Co.
Entrepriseleder: Erik Holde Olsen
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 5.284.000,- kr.
Udførselsperiode: Nov-2015 til Dec-2016

Udbedring af fejl og mangler på det tidligere udførte kloakanlæg samt færdiggørelse af vejanlæg. Nyanlæg 350m ø315 i ca. 6m dybde samt omlægning af 300m kloak i vej, etablering af 2 rørbassiner samt 1300m kantsten og 5400m2 vej

Supercykelsti Egedal kommune

Logo/
Bygherre: Egedal Kommune
Rådgiver: Dines Jørgensen & Co.
Entrepriseleder: Erik Holde Olsen
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 3.097.758,- kr.
Udførselsperiode: Oct-2014 til May-2015

Etablering af ca. 2,5km Supercykelsti gennem Egedal Kommune på 4 delstrækninger.

Regnvandsbassin i Lynge Nord

Logo/
Bygherre: Forsyningen Allerød Rudersdal A/S og Allerød Kommune
Rådgiver: Orbicon
Entrepriseleder: Jan Overgaard Pedersen
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 1.255.091,- kr.
Udførselsperiode: Aug-2014 til Dec-2014

Etablering af regnvandsbassin samt omlægning af spilde- og regnvandsledninger og brønde.

Roskildevej i Kr. Hvalsø, dobbeltrettet cykelsti

Logo
Bygherre: Lejre Kommune
Rådgiver: MOE A/S
Entrepriseleder: Jan Overgaard Pedersen
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 873.209,- kr.
Udførselsperiode: Nov-2015 til May-2016

Etablering af 300m dobbeltrettet cykelsti

Sti, Løve - Høng

Logo/
Bygherre: Kalundborg Kommune
Rådgiver: Via Trafik
Entrepriseleder: Erik Holde Olsen
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 692.301,- kr.
Udførselsperiode: Oct-2015 til Dec-2015

Etablering af 500m dobbeltrettet cykelsti

Trafiksanering af dobbeltrettet cykelsti langs Kyndbyvej

Logo
Bygherre: Frederikssund Kommune
Rådgiver: Andersen & Grønlund ApS
Entrepriseleder: Michael Raagaard Larsen
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 142.665,- kr.
Udførselsperiode: Nov-2015 til Dec-2015

Etablering af synlig adskillelse mellem cykelsti og kørebane langs kyndbyvej med eftergivelige pullerter og kørebaneafmærkning.

Anlæg af Spare- og driftsbassin på Lynge Renseanlæg

Logo
Bygherre: Forsyningen Allerød Rudersdal A/S
Rådgiver: Orbicon
Entrepriseleder: Erik Holde Olsen
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 2.470.160,- kr.
Udførselsperiode: Nov-2015 til May-2016

Etablering af 1370m3 beton bassin i pre-fab elementer til drift- og sparebassin på Lynge renseanlæg. Samt diverse kloakimlægninger mm.

Lynge Nord, Kalkfilteranlæg

Logo
Bygherre: Allerød Kommune
Rådgiver: Orbicon
Entrepriseleder: Jan Overgaard Pedersen
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 17.189.000,- kr.
Udførselsperiode: Aug-2015 til Oct-2015

Etablering af kalfilteranlæg. Kalkfilteranlæg var bygherre leverance

Krydsombygninger - Hyllestedvejen og Femhøjvej

Logo/
Bygherre: Frederikssund Kommune
Rådgiver: Andersen & Grønlund ApS
Entrepriseleder: Michael Raagaard Larsen
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 703.229,- kr.
Udførselsperiode: Oct-2015 til Nov-2015

Hyllestedvejen Udvidelse af vejen og etablering af krydsningshelle. Femhøjvej Forlængelse af cykelsti og ændring af vigeplgtsforhold.

Krydsningshelle på Slagslundevej, Slangerup

Logo
Bygherre: Frederikssund Kommune
Rådgiver: MOE A/S
Entrepriseleder: Erik Holde Olsen
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 350.564,- kr.
Udførselsperiode: Aug-2015 til Sep-2015

Etablering af krydsningshelle

Blovstrød Syd, Regnvandsbassin

Logo/
Bygherre: Forsyningen Allerød Rudersdal A/S
Rådgiver: Orbicon
Entrepriseleder: Erik Holde Olsen
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 1.527.479,- kr.
Udførselsperiode: Jun-2015 til Aug-2015

Etablering af regnvandsbassin samt ca. 400m ø600 betonledning

Diverse Trafiksaneringer for Frederikssund Kommune

Logo
Bygherre: Frederikssund Kommune
Rådgiver: Andersen & Grønlund ApS
Entrepriseleder: Martin Raagaard Larsen
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 2.328.927,- kr.
Udførselsperiode: Jun-2015 til Aug-2015

Etablering af buslomme på Skibby hovedgade. Etablering af sti samt diverse trafiksaneringer ved Ådalens skole. Etablering af sti og busstop ved Solbakkeskolen

Cykelstier på Kocksvej i Frederikssund

Logo/
Bygherre: Frederikssund Kommune
Rådgiver: Dines Jørgensen & Co.
Entrepriseleder: Jan Overgaard Pedersen
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 2.531.463,- kr.
Udførselsperiode: Jun-2015 til Sep-2015

Etablering af enkeltrettet cykelsti i hver vejside mellem Falkenborgvej og Østergade, en strækning på ca. 300 m.

Afskærende ledning fra Ølsted til Melby, etape 5B

Logo
Bygherre: Halsnæs Forsyning A/S
Rådgiver: Dines Jørgensen & Co.
Entrepriseleder: Erik Holde Olsen
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 4.267.248,- kr.
Udførselsperiode: Jun-2015 til Jul-2015

Etablering af 4300m ø250 trykledning både ved styret underføring.

Brøndrenovering Græse

Logo
Bygherre: Frederikssund Forsyning A/S
Rådgiver: Sweco Danmark A/S
Entrepriseleder: Martin Raagaard Larsen
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 0,- kr.
Udførselsperiode: Apr-2015 til May-2015

Renovering af eksist. brønde i Græse by ifm. rottebekæmpelse

Ændring af boligvej Ørnestens Vænge

Logo/
Bygherre: Frederikssund Kommune og Frederikssund Forsyning A/S
Rådgiver: Andersen & Grønlund ApS
Entrepriseleder: Jan Overgaard Pedersen
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 1.038.148,- kr.
Udførselsperiode: Apr-2015 til May-2015

Ændring af eksisterende byggemodnede grunde fra storparceller til almindelige parceller. Arbejder omfatter etablering af nye hoved og stikledninger mm. samt belægningsarbejder.

Hvalsø Renseanlæg - Returslampumpestation

Logo
Bygherre: Lejre Forsyning
Rådgiver: Rambøll Danmark A/S
Entrepriseleder: Erik Holde Olsen
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 880.929,- kr.
Udførselsperiode: Nov-2014 til Feb-2015

Etablering af ny returslampestation, projektet indeholder jordarbejde, lednings og brøndarbejde samt et betonbygværk

Cykelsti mellem Nørre Hyllinge og Kirke Hyllinge

Logo/
Bygherre: Lejre Kommune
Rådgiver: Dines Jørgensen & Co.
Entrepriseleder: Erik Holde Olsen
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 1.941.612,- kr.
Udførselsperiode: Sep-2014 til Dec-2014

Entreprisen omhandler etablering af ny 1170m lang dobbeltrettet cykelsti mellem Nørre Hyllinge og Kirke Hyllinge, samt etablering af chikaneheller og hævet på Nørre Hyllingevej

Renovering af 2 pumpestationer

Logo
Bygherre: Forsyningen Allerød Rudersdal A/S
Rådgiver: Orbicon
Entrepriseleder: Jan Overgaard Pedersen
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 926.277,- kr.
Udførselsperiode: Sep-2014 til Apr-2015

Modernisering af 2 pumpestationer, samt etablering af ventilbrønde

Etablering af Miljøstation i Kulhuse

Logo/
Bygherre: Frederikssund Kommune
Rådgiver: MOE A/S
Entrepriseleder: Erik Holde Olsen
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 983.500,- kr.
Udførselsperiode: Sep-2014 til Oct-2014

Etablering af miljøstation. projektet omfatter 1300m2 ZF-sten belægning, nedgravning af 15 betoncontatinere til affaldshåndtering samt diverse belægning og afvandingsarbejder

Transmissionledning i cykelsti mellem Harløse og Skævinge

Logo/
Bygherre: Hillerød Forsyning
Rådgiver: Damgaard Rådgivende Ingeniører
Entrepriseleder: Jan Overgaard Pedersen
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 3.144.879,- kr.
Udførselsperiode: May-2014 til Aug-2014

Jord og gravearbejde for etablering af en ny 1900m lang fjernvarmeledning i cykelstien mellem Harløse og Skævinge.

Krydsombygning Hillerødvej ved Ølsted

Logo/
Bygherre: Vejdirektoratet
Rådgiver: Vejdirektoratet
Entrepriseleder:
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 511.250,- kr.
Udførselsperiode: May-2014 til Jun-2014

Ombygning af T kryds Ubberupvej/Hillerødvej ved Ølsted med etablering af 2 nye heller på Hillerødvej, samt svingbane og ny skiltning med fartviser.

Birkerød kongevej 56

Logo
Bygherre:
Rådgiver: Rambøll Danmark A/S
Entrepriseleder: Martin Raagaard Larsen
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 0,- kr.
Udførselsperiode: Jul-2014 til Aug-2014

Renovering af den udvendige kloak, samt etablering af olieudskiller.

Ny fodgængerovergang, Frederikssund kommune

Logo
Bygherre: Frederikssund Kommune
Rådgiver: Andersen & Grønlund ApS
Entrepriseleder:
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 0,- kr.
Udførselsperiode: Feb-2014 til Feb-2014Cykelsti mellem Ny Hammersholt og Allerød

Logo/
Bygherre: Hillerød Kommune
Rådgiver: Dines Jørgensen & Co.
Entrepriseleder: Erik Holde Olsen
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 4.825.000,- kr.
Udførselsperiode: Nov-2013 til May-2014

Etablering af ny 1350m lang dobbeltrettet cykelsti mellem Ny hammersholt og Allerød. Stien etableres på østsiden af Gl. Frederiksborgvej på strækningen mellem slettebjerget og kommunegrænsen til Allerød kommune

Kloakering i det åbne land - Egedal

Logo/
Bygherre: Furesø Egedal Forsyning
Rådgiver: NIRAS A/S
Entrepriseleder:
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 2.970.000,- kr.
Udførselsperiode: Oct-2013 til May-2014

Kloakering af 26 ejendomme i Ølstykke og Stenløse omegn. Entreprisen omfatter etablering af ialt 1000m gravitationsledning, 12 pumpebrønde og ca. 2100m trykledning udført ved styret underføring.

Jægerspris by etp1.1

Logo/
Bygherre: Frederikssund Forsyning A/S
Rådgiver: Envidan
Entrepriseleder: Michael Raagaard Larsen
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 1.294.466,- kr.
Udførselsperiode: Oct-2013 til Nov-2013

Afskæring af 7 ejendomme fra kloaksystemmet på Smedeengen i Jægerspris. Ejendommene tilsluttes ny pumpestation, hvor vandet pumpes tilbage til hovedsystemmet igen.

Omlægning af kloakledninger, Følager

Logo/
Bygherre: Freja ejendomme
Rådgiver: COWI
Entrepriseleder: Martin Raagaard Larsen
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 727.180,- kr.
Udførselsperiode: Sep-2013 til Oct-2013

Omlægning af kloakledninger

Cykelsti mellem Hillerød og Skævinge etp 2 og 3

Logo/
Bygherre: Hillerød Kommune
Rådgiver: Dines Jørgensen & Co.
Entrepriseleder: Jan Overgaard Pedersen
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 6.384.000,- kr.
Udførselsperiode: Aug-2013 til Sep-2014

Etablering af ca. 3,4km lang og 2,5m bred cykelsti langs Harløsevej fra Hillerød til Skævinge.

Cykelsupersti Frederikssund - Ølstykke

Logo/
Bygherre: Egedal Kommune og Frederikssund Kommune
Rådgiver: MOE A/S
Entrepriseleder:
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 5.088.000,- kr.
Udførselsperiode: Jul-2013 til Nov-2013

Etablering af ca. 5,8km lang og 2,5m bred asfalteret cykelsupersti fra Marbækvej i Frederikssund langs banelegemenet til Gartnersvinget i Ølstykke.

Kapacitetsudvidelse af regn- og spildevandssystemer i Fredensborg

Logo/
Bygherre: Fredensborg Forsyning A/S
Rådgiver: COWI
Entrepriseleder: Erik Holde Olsen
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 3.190.000,- kr.
Udførselsperiode: Jul-2013 til Nov-2013

Rørlægning af Asminderød Grøften med ø1200bt rør. Opdimensionering af diverse kloakledninger ved Fredensborg Kongevej og Fredensborg Lund, samt underføring af ny ø710PE fællesledning under lokalbanen.

Kloakrenovering af Birkeparken i Hillerød

Logo/
Bygherre: E/F Birkeparken
Rådgiver: Dines Jørgensen & Co.
Entrepriseleder: Martin Raagaard Larsen
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 1.607.500,- kr.
Udførselsperiode: Aug-2013 til Nov-2013

Renovering af kloak i Birkeparken, samt belægningsarbejder mm.

Regnvandsudløb Strandvænget 16 Humlebæk

Logo
Bygherre: Fredensborg Forsyning A/S
Rådgiver: Dines Jørgensen & Co.
Entrepriseleder: Jan Overgaard Pedersen
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 0,- kr.
Udførselsperiode: Feb-2013 til May-2013

Etablering af regnvandsudløb i Øresund

Gerlev trafiksanering

Logo/
Bygherre: Frederikssund Kommune
Rådgiver: Andersen & Grønlund ApS
Entrepriseleder:
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 0,- kr.
Udførselsperiode: Oct-2012 til Dec-2012

Etablering af fartbump med indsnævring på Bygaden, samt etablering af granistensoverkørsel i svinget Bygaden/Lyngerupvej mod Tørslev

Kloakering af A/S Stuvehøjgård m.fl.

Logo/
Bygherre: Forsyning Ballerup A/S
Rådgiver: Grontmij
Entrepriseleder:
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 2.672.587,- kr.
Udførselsperiode: Mar-2013 til Jul-2013Etablering af rørbassin ved Engvej

Logo/
Bygherre: Furesø Egedal Forsyning
Rådgiver: Sweco Danmark A/S
Entrepriseleder:
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 5.970.058,- kr.
Udførselsperiode: Aug-2012 til Nov-2012

Udvidelse af eksisterende bassin med et lukket rørbassin på i alt 900 m3. Rørbassinet er i udført i PE plastrør med en diameter på 2,4 meter og en længde på 2x97 meter. I entreprisen var der også en del betonarbejde i form af udvidelse af det eksisterende overløbsbygværk og etablering af et nyt kombibygværk.

Separering af kloak ved Rungsted Kyst

Logo/
Bygherre: Hørsholm Vand ApS
Rådgiver: Dines Jørgensen & Co.
Entrepriseleder: Jan Overgaard Pedersen
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 19.635.623,- kr.
Udførselsperiode: Jul-2012 til Jun-2013

Arbejdet omfatter etablering af ialt 2750m regnvandskloak i op til ø1200bt med udløb til Øresund. Kloakken skal afvande 192 ejendomme i området. Projektet omfatter endvidere etablering af olieskiller og sandfang, som blev sat i spuns under 2 meter grundvand.

Fjordparkens strandpark

Logo/
Bygherre: Frederikssund Kommune
Rådgiver: Andersen & Grønlund ApS
Entrepriseleder:
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 2.533.182,- kr.
Udførselsperiode: Aug-2014 til Sep-2014

Etablering af anløbsbro, samt stier og belysning.

Renovering af afløbsledninger omkring klintevej m.m. i Frederikssund

Logo/
Bygherre: Frederikssund Forsyning A/S
Rådgiver: Rambøll Danmark A/S
Entrepriseleder: Erik Holde Olsen
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 11.221.080,- kr.
Udførselsperiode: Aug-2016 til Jun-2013

Projektet omfatter renovering af ca. 5000 meter kloakledning ved enten opgravning eller strømpning, samt retablering af belægninger mm.

Bistrup målekanal

Logo
Bygherre: Forsyningen Allerød Rudersdal A/S
Rådgiver: COWI
Entrepriseleder: Michael Raagaard Larsen
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 0,- kr.
Udførselsperiode: Apr-2012 til Jun-2012

Nedbrydning af eksisterende målekanal og støbning af ny målekanal

Ryttervænget Kloakomlægning

Logo
Bygherre: Furesø Egedal Forsyning
Rådgiver: Envidan
Entrepriseleder: Martin Raagaard Larsen
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 4.149.750,- kr.
Udførselsperiode: May-2012 til Sep-2012

Udskiftning af eksisterende fælles kloakledning med ny ø300PVC - ø700bt.

Byggemodning af Holmehøj etape 2a

Logo/
Bygherre: Roskilde Forsyning og Farmex Aps
Rådgiver: Orbicon og Dines Jørgensen & Co.
Entrepriseleder: Jan Overgaard Pedersen
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 3.584.623,- kr.
Udførselsperiode: Apr-2012 til Jul-2012

Byggemodning af 12 enkeltparceller og 4 tæt/have boliger i området kaldet Holmehøj der ligger i udkanten af Gundsømagle afgænset af Østrupvej mod syd og Piledysen mod vest.

Separatkloakering af Parken

Logo/
Bygherre: E/F Parken
Rådgiver: Dines Jørgensen & Co.
Entrepriseleder: Erik Holde Olsen
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 3.670.704,- kr.
Udførselsperiode: May-2012 til Dec-2012

Ejerforeningen Parken bestående af 10 boligblokke i Fredensborg skal have separeret deres fællesledning ved etablering af ny regnvandskloak på samlet 1300 m regnvandsledning i ø110 - ø250

Strøget etape 1, Søndergårdsarealet

Logo/
Bygherre: Ballerup Kommune
Rådgiver: Rud & Borg
Entrepriseleder: Jan Overgaard Pedersen
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 1.517.381,- kr.
Udførselsperiode: Sep-2011 til Nov-2011

Etablering af en 100m lang vej, med parkeringspladser i græsarmeringssten syd for vejen. Samt containerplads i chaussesten.

Afskærende ledning fra Langerød til Veksebo

Logo
Bygherre: Fredensborg Forsyning A/S
Rådgiver: Dines Jørgensen & Co.
Entrepriseleder: Erik Holde Olsen
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 3.823.952,- kr.
Udførselsperiode: Oct-2011 til Feb-2012

Etablering af en afskærende ledning for afledning af spildevand fra Langerød og Højsager i Fredensborg ifm. nedlægning af et eksist. sandfilteranlæg i Højsager. Entreprisen omfatter etablering af 1150m gravitationsledning og 1175m trykledning. Arbejdet er hovedsageligt udført ved hjælp at styret underføring.

Anlæg af trykledninger i Sillebro Ådal

Logo/
Bygherre: Frederikssund Forsyning A/S
Rådgiver: NIRAS A/S
Entrepriseleder: Erik Holde Olsen
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 9.559.869,- kr.
Udførselsperiode: Aug-2011 til Apr-2012

Projektet omfatter etablering af 2 nye parrallelle trykledninger, ø250 og ø355 i et 3500m langt tracé langs Sillebro ådal gennem Frederikssund by. Entreprisen indeholder etablering ca. 7000m trykledning ved både styret underføring og gravning samt 8 udluftningsbygværker og 2 støre bygværker for tilslutning af trykledninger fra eksisterende pumpestationer.

Kloakering af thyrashøjområdet, Jægerspris

Logo
Bygherre: Frederikssund Forsyning A/S
Rådgiver: Dines Jørgensen & Co.
Entrepriseleder:
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 1.729.195,- kr.
Udførselsperiode: Jul-2011 til Nov-2011

Etablering af nyt spildevandskloaksystem i Thyrashøjområdet for tilslutning af 38 grundjere til det offentlige kloaksystem. Arbejdet omfatter etablering af ca. 1200m ø200 PVC og 38 stikbrønde samt tilslutning til eksisterende pumpebrønd.

Rundkørsel på Skibbyvej

Logo/
Bygherre: Vejdirektoratet
Rådgiver: Vejdirektoratet
Entrepriseleder: Jan Overgaard Pedersen
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 3.787.037,- kr.
Udførselsperiode: Aug-2011 til Nov-2011

Etablering af ny Rundkørsel placeret i krydset Skibbyvej/Onsvedvej/Østergårdsvej.

Nykloakering Knudemosen

Logo
Bygherre: Forsyning Helsingør A/S
Rådgiver: Dines Jørgensen & Co.
Entrepriseleder: Erik Holde Olsen
Entrepriseform: Hovedentreprise
Entreprisesum: 1.864.925,- kr.
Udførselsperiode: Jun-2011 til Sep-2011

Kloakering af 22 ejendomme i åbent land på vejene Knudemosevej, Knudemosestien, Fuglebakkevej og Esrumvej i helsingør. Entreprisen indeholder etablering af 22 pumpebrønde placeret jf. nærmere aftale med den enkelte grundejer og ca. 4000m trykledninger etableret ved styret underføring.